Hlavné správyNajčítanejšieSponzorované

Znižujeme CO2

Prinášame vám tipy na znižovanie a redukovanie emisií CO2 – konkrétne a praktické rady z praxe nielen pre jednotlivcov ale aj pre firmy. Sme presvedčení, že každý môže prispieť k ochrane životného prostredia. Začnite meniť svet k lepšiemu už dnes, a nájdite inšpiráciu práve v týchto článkoch.

Discover

Premýšľajte skôr, než kliknete – a tri ďalšie spôsoby, ako znížiť svoju digitálnu uhlíkovú stopu

Hovorí sa mu „najväčší stroj na uhlie na Zemi “ – a väčšina z nás ho používa nespočetnekrát denne. Odhaduje sa, že internet as ním spojený digitálny priemysel vyprodukuje ročne približne rovnaké emisie ako letecká doprava . Sotva však premýšľame o znečistení pri snímaní 16 duplicitných fotografií našich domácich miláčikov, ktoré sa okamžite nahrajú do cloudu. (Koren Helbig, viac na theguardian.com)

Oživenie individuálnych opatrení v oblasti klímy

Keďže svet zápasí s naliehavou potrebou znížiť emisie skleníkových plynov, rastie záujem o pochopenie toho, ako môžu jednotlivé opatrenia prispieť k tomuto cieľu. Zložitosť a rozsah údajov o spotrebe energie a emisiách uhlíka môžu byť pre priemerného človeka ohromujúce, čo často vedie k nesúladu medzi každodennými činnosťami a ich vplyvom na životné prostredie.

Globálny imperatív znížiť emisie skleníkových plynov je dobre zavedený, pričom rozhodujúcu úlohu v tomto úsilí zohrávajú jednotlivé opatrenia.

Podľa štúdie vedenej výskumníkom z Inštitútu energie a životného prostredia na Pensylvánskej štátnej univerzite môže osobný životný štýl, najmä pokiaľ ide o dopravu a stravu, výrazne znížiť uhlíkovú stopu jednotlivca.

Štúdia je publikovaná v Frontiers of Environmental Science & Engineering . (TransSpread, viac na phys.org)

Využitie pôdy, zmena využívania pôdy a lesníctvo

Nariadenie o využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve pokrýva emisie a odstraňovanie z pôdy, rastlín a inej biomasy. Pozemný sektor zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľa EÚ v oblasti klimatickej neutrality, ako aj pri budovaní udržateľného biohospodárstva. Má potenciál poskytnúť dlhodobé výhody pre klímu, ale ponúka aj ďalšie životne dôležité služby pre spoločnosť, ako sú biologické materiály, potraviny a ekosystémové služby.

Revidované nariadenie prinieslo rozšírený cieľ zvýšiť do roku 2030 čisté záchyty v EÚ o ďalších 42 miliónov ton ekvivalentu CO₂ (Mt ekvivalentu CO₂) v porovnaní s ročným priemerom za obdobie rokov 2016 – 2018. To povedie k celkovému čistému prepadu na úrovni EÚ -310 Mt CO₂-ekv. Cieľ je rozdelený spôsobom, ktorý vyžaduje, aby každý členský štát zvýšil svoje ambície v oblasti klímy vo svojich politikách využívania pôdy.

Podľa nového nariadenia sú členské štáty povinné postupne dosahovať lepšiu presnosť podávania správ v súlade s pokročilejšími metódami v usmerneniach Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) a využívať nové monitorovacie technológie.

Záchyt uhlíka v EÚ v poslednom desaťročí klesá a na základe návrhov NECP EÚ v súčasnosti nie je na ceste k splneniu cieľa čistého odstraňovania emisií do roku 2030, pričom zaostáva o približne 50 miliónov ton CO₂-ekv. Je nevyhnutné zvrátiť tento negatívny trend a zvýšiť odolnosť pôdneho sektora EÚ zavedením vhodných politík na zabezpečenie stabilných, odolných a dlhodobých prirodzených zachytávačov uhlíka, čím sa podporí cieľ klimaticky neutrálneho udržateľného biohospodárstva.

Komisia začne hodnotiaci proces v roku 2024 s cieľom posúdiť reguláciu v porovnaní so zásadami „lepšej regulácie“, ako je účinnosť, efektívnosť a súlad s inými politikami v oblasti pôdneho sektora. Európska komisia a Európska environmentálna agentúra dnes zverejnili aj príručku LULUCF na podporu členských štátov pri navrhovaní a implementácii ich politík v oblasti pôdneho sektora. (Zdroj: climate.ec.europa.eu)

Technológia zachytávania uhlíka čelí neistote napriek veľkým investíciám

Technológia zachytávania uhlíka, ktorá zahŕňa priame zachytávanie oxidu uhličitého (CO2) z atmosféry na jeho ukladanie pod zem, sa môže zdať ako dokonalé riešenie pre zmenu klímy . Napriek svojmu pokroku sa však stále stretáva s mnohými neistotami.

Oliver Geden, člen IPCC a odborník na  odstraňovanie oxidu uhličitého , zdôrazňuje rozvíjajúcu sa povahu tejto oblasti, najmä priame zachytávanie vzduchu s ukladaním uhlíka (DACCS).

„Malý ekosystém DACCS sa stáva rôznorodejším, ale nie sme si presne istí, kam to povedie,“ vysvetľuje Geden, pričom odráža nejasnú budúcnosť tejto technológie v širšom kontexte zmierňovania klimatických zmien. (Rodielon Putol, viac na earth.com)

5 vecí, ktoré by ste mali vedieť o elektromobiloch

Aby sa znížili emisie, Európska únia minulý rok prijala zákon, aby všetky nové autá a dodávky predávané v Európe mali od roku 2035 nulové emisie . Už v roku 2023 boli batériové elektrické vozidlá (BEV) najobľúbenejšou alternatívou k benzínovým a naftovým autám, čo predstavovalo viac ako 14,6 % všetkých nových áut predaných v EÚ. Plug-in hybridné elektromobily predstavovali ďalších 7,7 %. Takže viac ako 1 z 5 nových áut predaných v Európe je teraz možné nabíjať elektricky. (Viac na climate.ec.europa.eu)

Krajiny EÚ schválili zákon na zníženie emisií CO2 nákladných vozidiel

Krajiny Európskej únie v pondelok definitívne schválili zákon o znížení emisií oxidu uhličitého z nákladných vozidiel, ktorý bude vyžadovať, aby väčšina nových ťažkých úžitkových vozidiel predávaných v EÚ od roku 2040 bola bez emisií.
Zákon presadí 90 % zníženie emisií CO2 z nových ťažkých úžitkových vozidiel do roku 2040. To znamená, že výrobcovia budú musieť predávať veľký podiel nákladných vozidiel úplne bez emisií CO2 – vrátane elektrických vozidiel a vozidiel poháňaných vodíkovým palivom –, aby kompenzovali akékoľvek zostávajúci predaj nových vozidiel s emisiami CO2 v roku 2040. (Kate Abnett, viac na reuters.com)

Najväčšie zariadenie na priame zachytávanie vzduchu na svete začína vysávať CO 2 z oblohy

Climeworks oficiálne zapol najväčšiu na sveterastlina „ priame zachytávanie vzduchu“, ktorá sa nachádza na lávovej plošine na juhu Islandu. V stredu švajčiarska spoločnosť uviedla, že spustila prevádzku vo svojom  zariadení Mammoth , čo predstavuje dôležitý míľnik v rozvíjajúcom sa svetovom úsilí odstrániť z atmosféry oxid uhličitý, ktorý otepľuje planétu, a natrvalo ju uzamknúť.

Otvorenie závodu tiež pomáha položiť základy pre výrazne väčšie zariadenie na priame zachytávanie vzduchu, ktoré Climeworks plánuje postaviť v Spojených štátoch s využitím federálneho financovania, hovoria odborníci. (Maria Gallucci, viac na canarymedia.com)

Tipy na zníženie vašej digitálnej uhlíkovej stopy

Posúvanie, klepanie a posúvanie sú štandardom pre väčšinu používateľov inteligentných zariadení. Vedeli ste však, že každá online aktivita spotrebúva energiu?

Drew Minns, zakladateľ  Really Good Work , sa špecializuje na digitálnu udržateľnosť. Vytváranie efektívne optimalizovaných webových skúseností nie je len iniciatívou na zníženie digitálnych uhlíkových stôp, ale aj riešením pre používateľov webu.

Namáhavý čas načítania sa zrýchli a výdrž batérie zariadenia môže trvať dlhšie s jednoduchými úpravami. (Victoria Fenn Alvarado, viac na ca.news.yahoo.com)

Výskum po prvýkrát kvantifikuje „medzery“ v odstraňovaní uhlíka – ukazuje, že krajiny potrebujú viac informovanosti, ambícií a opatrení

Od roku 2010 environmentálna organizácia OSN UNEP každoročne meria emisnú medzeru – rozdiel medzi prísľubmi krajín v oblasti ochrany klímy a tým, čo je potrebné na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5ºC alebo aspoň pod 2ºC.

Správy UNEP o nedostatkoch v emisiách sú jasné: klimatická politika si vyžaduje väčšie ambície. Táto nová štúdia teraz explicitne aplikuje tento analytický koncept na odstraňovanie oxidu uhličitého (CDR) – odstraňovanie najdôležitejšieho skleníkového plynu, CO 2 , z atmosféry.

Štúdiu publikovanú v časopise Nature Climate Change viedol berlínsky Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) a zapojil sa do nej medzinárodný tím vedcov. (University of East Anglia, viac na phys.org)

Hodnotenie globálneho odstraňovania CO 2 v mestách

Tu, s cieľom podporiť cestu k dosiahnutiu nulových čistých emisií v mestách, posudzujeme existujúcu literatúru o odstraňovaní oxidu uhličitého (CDR) v mestskom meradle, pričom sa snažíme kvantifikovať potenciálny negatívny príspevok miest k emisiám globálne. Možnosti mestského CDR, ktoré sa tu zvažujú, zahŕňajú ukladanie uhlíka v mestskej vegetácii, pôde a budovách a zachytávanie CO 2 z vnútorného prostredia prostredníctvom decentralizovaného priameho zachytávania vzduchu. Naše odhady potenciálu ukladania a zachytávania uhlíka naznačujú, že nasadenie možností CDR v mestskom meradle by mohlo významne prispieť ku globálnemu zmierneniu zmeny klímy spolu s podporou rozšírenia opatrení v oblasti klímy z miestnej na regionálnu a národnú úroveň. (Quirina Rodriguez Mendez, Sabine Fussová, viac na nature.com)

22 vecí, ktoré môže každý urobiť v každodennom živote v boji proti zmene klímy

Účinky globálneho otepľovania spôsobeného človekom možno čoraz častejšie pozorovať na celom svete. Táto klimatická katastrofa sa nezastaví ani v Nemecku. Aj tu sme už dlho konfrontovaní s odumieraním lesov, vysychaním jazier a rašelinísk a silnými záplavami – volanie o pomoc zo strany klímy. Správy IPCC od Medzivládneho panelu pre zmenu klímy hovoria znova a znova: Musíme konať okamžite. V najhoršom prípade dosiahneme klimatický cieľ 1,5 stupňa medzi rokmi 2030 a 2035 – ale veľmi pravdepodobne pred rokom 2040. (Benjamin Thiessen, Matthias Schwarzer, viac na nw.de)

Ako môžete šetriť životné prostredie po jednom jedle

Uhlíková stopa potravín alebo potravinová stopa sú emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri pestovaní, pestovaní, spracovaní, preprave, skladovaní, varení a likvidácii potravín, ktoré jeme.

V posledných rokoch nabrala diskusia o udržateľnosti a životnom prostredí celosvetovo významnú dynamiku. Od znižovania plastového odpadu až po využívanie obnoviteľných zdrojov energie si jednotlivci a komunity na celom svete čoraz viac uvedomujú svoj vplyv na planétu. Jedným z kľúčových aspektov, ktorý sa často prehliada, je environmentálna stopa nášho výberu potravín. (Viac na linkedin.com)

Znížte emisie uhlíka pomocou použiteľných údajov o elektrine

Mapy elektriny poskytujú použiteľné údaje o elektrine pre viac ako 230 regiónov. Pomáhame podnikom efektívnejšie znižovať ich emisie a umožňujeme produktom a službám odlíšiť ich ponuky tým, že umožňujeme koncovým používateľom, aby si viac uvedomovali uhlík.

Začnite s bezplatnou skúšobnou verziou nášho komerčného API, pozrite si otvorené historické údaje na dátovom portáli alebo si pozrite naše dáta vizualizované na živej mape v našej bezplatnej aplikácii. (Viac na electricitymaps.com)

Globálna motivačná schéma na zníženie emisií uhlíka

Tento dokument navrhuje objektívny spôsob odhadovania a prideľovania „rozdielnej“ zodpovednosti za emisie uhlíka v jednotlivých krajinách. Tieto zodpovednosti sa premietajú do konkrétnych povinností a stimulov pre budúce znižovanie emisií a podporu adaptácie, zmierňovania a rozvoja. Návrhy v tomto dokumente by sa mali považovať za východiskový bod pre informovanú a produktívnu diskusiu. V rámci globálneho znižovania emisií uhlíka… (Viac na worldbank.org)

Správa Svetového ekonomického fóra identifikuje deväť spôsobov, ako môžu mestá znížiť emisie uhlíka v stavebníctve

Správa, ktorú dnes zverejnilo  Centrum pre mestskú transformáciu Svetového ekonomického  fóra , obsahuje osvedčené postupy vyvinuté priekopníckymi mestami, ktoré znižujú emisie uhlíka z projektov rozvoja miest.

Ako mestá rastú v populácii a význame, mestská výstavba bude naďalej naberať tempo. Odhaduje sa, že celosvetová podlahová plocha sa má do roku 2060 zdvojnásobiť, čo je ekvivalent výstavby New Yorku každý mesiac počas nasledujúcich 40 rokov. Správa  Znižovanie obsahu uhlíka v mestách: Deväť riešení pre ekologickejšie budovy a komunity vyzdvihuje deväť inovatívnych riešení pre všetky fázy výstavby a demolácie. (ESG News, viac na esgnews.com)

Tu je 9 malých vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste tento Deň Zeme zmenili

Na počesť Dňa Zeme je tu 9 malých vecí, ktoré môžeme všetci spoločne urobiť a ktoré prinesú veľký rozdiel:

  • Ako poslednú možnosť používajte balenú vodu. Namiesto toho sa vždy, keď je to možné, rozhodnite pre opätovne použiteľné, znovu naplniteľné športové fľaše.
  • Na domáce čistiace prostriedky a prostriedky osobnej starostlivosti používajte znovu naplniteľné nádoby .
  • Použite papierové plachty na bielizeň na zníženie plastových nádob, ktoré končia na skládkach.
  • Darujte opakovane použiteľné veci do sekáčov alebo iných
  • Vysádzajte iba pôvodné rastliny, ktoré vyživujú miestne druhy a sú často odolné voči miestnym škodcom a chorobám, čím sa znižuje potreba hnojív a pesticídov.
  • Splachujte iba toaletný papier. Nepoužité lieky, chemikálie, obrúsky, plienky a menštruačné produkty sa z vodovodu len ťažko odstraňujú.
  • Namiesto toho, aby ste si kúpili jednorazový predmet, zistite, či si ho môžete požičať.
  • Zapojte sa do miestneho čistenia alebo výsadby stromov.
  • Ak to čítate v tlačenom vydaní, nezabudnite noviny recyklovať. (Co2AI)

Viac ako 200 klimatických vedcov v novej správe vyzýva ľudí, aby prijali rastlinnú stravu

Pesimistické scenáre klimatických zmien často obsadzujú titulky. Nová správa z Harvardu však ponúka záblesk optimizmu.  Podľa tejto správy môžeme stále dosiahnuť naše spoločné klimatické ciele a vyhnúť sa katastrofe  globálneho otepľovania . Tento úspech však spočíva na dôležitom upozornení: na zmenu spôsobu, akým vyrábame a konzumujeme potraviny, sú potrebné rýchle opatrenia. Odborníci sa zhodujú, že na splnenie cieľov Parížskej dohody, vrátane zníženia emisií skleníkových plynov (GHG) na úroveň spred roku 2019 do roku 2030, musíme globálne urýchliť prechod od živočíšnej výroby v prospech nízkouhlíkových, rastlinných alternatív. (Od Cyrila Renaulta, viac na sain-et-naturel.ouest-france.fr)

35 spôsobov, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu

V týchto dňoch možno premýšľate o tom, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu. Nemožno prehliadnuť správy o vplyvoch spaľovania fosílnych palív na životné prostredie. Aj keď je problém veľký, malé zmeny, ktoré robíte každý deň, môžu prispieť k čistejšej a zelenšej budúcnosti.

Predtým, ako budeme hovoriť o spôsoboch, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu, musíme sa najprv opýtať: „Čo je uhlíková stopa? Uhlíková stopa je súhrnom všetkých vedľajších produktov, ktoré pochádzajú z používania fosílnych palív na výrobu a prepravu tovaru, budovanie štruktúr pre domácnosti a podniky, poskytovanie jedla a cestovanie.

Plyny produkované týmito činnosťami, menovite oxid uhličitý, metán, oxid dusný a , sa nazývajú skleníkové plyny, pretože zachytávajú teplo v atmosfére, čím zvyšujú priemernú teplotu Zeme.

Znížiť svoju uhlíkovú stopu znamená zmeniť spôsob, akým pristupujete k činnostiam, ktoré produkujú skleníkové plyny, a ako sa na nich podieľate. Táto príručka vám ukáže, ako na to. (Viac na constellation.com)

Zníženie emisií CO₂ o 20 % s iba 2 % ekonomickou stratou

Podľa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) je na zabránenie katastrofickým klimatickým zmenám nevyhnutná „rýchla a ďalekosiahla zmena“. „Transformácia ekonomiky smerom k klimatickej neutralite však vždy zahŕňa určité množstvo ekonomického stresu – niektoré odvetvia a pracovné miesta zanikajú, zatiaľ čo iné vznikajú,“ vysvetľuje Johannes Stangl z Complexity Science Hub (CSH). Pokiaľ ide o opatrenia klimatickej politiky, ako možno minimalizovať ekonomické škody? (Complexity Science Hub, viac na phys.org)

Čo je smernica o energetickej hospodárnosti budov (EPBD)?

Európska únia formálne prijala smernicu o energetickej hospodárnosti budov  (EPBD). Legislatíva stanovuje členským štátom rámec na znižovanie emisií a spotreby energie v budovách na základe revidovanej smernice, ktorú formálne prijala Európska rada a Európska komisia.

Teraz sa uverejní v Úradnom vestníku Únie a v najbližších týždňoch nadobudne účinnosť. Členské štáty ho potom budú musieť transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Smernica obsahuje ustanovenia pre členské štáty EÚ, aby postupne vyradili fosílne palivá z vykurovania v budovách a podporili rozmiestnenie solárnych zariadení, pričom zohľadnia svoje vnútroštátne podmienky. Podľa vyhlásenia zverejneného Európskou komisiou budú musieť členské štáty zabezpečiť, aby všetky nové budovy boli „pripravené na solárnu elektrickú energiu“ v rámci normy EÚ pre solárnu energiu , ktorú v marci schválili poslanci Európskeho parlamentu. (PATRIK JOWETT, viac na pv-magazine.com)