ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Znižujeme CO2

Prinášame vám tipy na znižovanie a redukovanie emisií CO2 – konkrétne a praktické rady z praxe nielen pre jednotlivcov ale aj pre firmy. Sme presvedčení, že každý môže prispieť k ochrane životného prostredia. Začnite meniť svet k lepšiemu už dnes, a nájdite inšpiráciu práve v týchto článkoch.

Nová výstavba je zdrojom obrovského množstva uhlíkového znečistenia. Dodatočné vybavenie existujúcej infraštruktúry je čistejšie a prináša viacero výhod. Sme svedkami vysokej úrovne emisií uhlíka, vysokej spotreby energie a účinkov zmeny klímy

Nová výstavba je zdrojom obrovského množstva uhlíkového znečistenia. Dodatočné vybavenie existujúcej infraštruktúry je čistejšie a prináša viacero výhod. Sme svedkami vysokej úrovne emisií uhlíka, vysokej spotreby energie a účinkov zmeny klímy na ľudí a iných obyvateľov zastavaného prostredia. Stavebný priemysel je zameraný na výstavbu nových budov, avšak modernizácia namiesto demolácie existujúcich budov by drasticky znížila ekonomickú a environmentálnu cenu, ktorú v súčasnosti platíme. Vedci Dr. Judy Bush, profesorka Sarah Bell a Enzo Lara-Hamilton z Melbourne Center for Cities na University of Melbourne nedávno publikovali problémový dokument „Retrofiting for Cities: Challenges and Opportunities in Australia“, aby zdôraznili výzvy a načrtli potenciálne riešenia.

Tu je päť spôsobov, ako hovoria, že dodatočná montáž poskytuje plán pre trvalo udržateľný rozvoj austrálskych miest.

1. VÝRAZNE ZNÍŽIŤ EMISIE UHLÍKA

2. ZVÝŠIŤ BIODIVERZITU A ZLEPŠIŤ PRIPRAVENOSŤ NA KATASTROFY

3. ZNIŽOVANIE NÁKLADOV A ZVYŠOVANIE PRODUKTIVITY

4. ZLEPŠIŤ CELKOVÉ ZDRAVOTNÉ VÝSLEDKY

5. PREDCHÁDZANIE ZASTARÁVANIU

(Od Tiana Stefanic, University of Melbourne)

Parlament prijal svoju pozíciu k novému certifikačnému rámcu EÚ pre technologické a prirodzené odstraňovanie uhlíka s cieľom pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050. Poslanci EP 448 hlasmi za,

Parlament prijal svoju pozíciu k novému certifikačnému rámcu EÚ pre technologické a prirodzené odstraňovanie uhlíka s cieľom pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050. Poslanci EP 448 hlasmi za, 65 a 114 sa zdržali hlasovania, súhlasili s vytvorením systému na zlepšenie schopnosti EÚ kvantifikovať, monitorovať a overovať odstraňovanie uhlíka. Malo by to pomôcť zvýšiť ich využívanie, vybudovať dôveru so zainteresovanými stranami a priemyslom a bojovať proti greenwashingu. Poslanci zdôrazňujú, že systém musí byť v súlade s medzinárodnými normami a že musí byť zriadený „register EÚ“, aby sa zabezpečila transparentnosť, poskytovali informácie verejnosti a aby sa predišlo riziku podvodu a dvojitému započítaniu odstránenia uhlíka. Vidia tiež potrebu rozlišovať medzi definíciami, kritériami kvality a pravidlami o odstraňovaní uhlíka, pestovaní uhlíka a ukladaní uhlíka vo výrobkoch z dôvodu ich rozdielov a vplyvu na životné prostredie.

Keď svet zápasí s naliehavou potrebou riešiť klimatické zmeny, mnohé podniky sa ocitajú v priesečníku ekonomických záujmov zainteresovaných strán a starostlivosti o životné prostredie. V ére, keď spoločenská zodpovednosť podnikov ide

Keď svet zápasí s naliehavou potrebou riešiť klimatické zmeny, mnohé podniky sa ocitajú v priesečníku ekonomických záujmov zainteresovaných strán a starostlivosti o životné prostredie. V ére, keď spoločenská zodpovednosť podnikov ide ruka v ruke so ziskovosťou, implementácia opatrení, ktoré vyvažujú oboje, môže nielen posilniť reputáciu spoločnosti, ale aj zmeniť globálne úsilie o budovanie udržateľnejšej budúcnosti. Nižšie 17 členov rady trénerov Forbes skúma praktické a účinné opatrenia, ktoré môžu podniky podniknúť,  aby zmysluplne prispeli k boju proti zmene klímy. Toto sú konkrétne kroky, ktoré môžu organizácie podniknúť, aby prispeli k environmentálnym cieľom spoločnosti a zároveň podporili pozitívne korporátne občianstvo, od prijatia udržateľných praktík v každodennej prevádzke až po využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zapojenie sa do ekologických inovácií. (Rada trénerov Forbes)

Príklady veľkých a stredných spoločností Aliancie pre dekarbonizáciu. Alcampo spustilo plán na zníženie emisií CO₂ o 46 % do roku 2030 a dosiahnutie neutrality do roku 2043. Program Spolu. Iberdrolov

Príklady veľkých a stredných spoločností

Aliancie pre dekarbonizáciu. Alcampo spustilo plán na zníženie emisií CO₂ o 46 % do roku 2030 a dosiahnutie neutrality do roku 2043.

Program Spolu. Iberdrolov návrh, aby sa zabezpečilo, že rozvoj obnoviteľnej energie bude prinášať výhody pre všetkých (na globálnej úrovni, ktorá prispieva ku klimatickým opatreniam, a na miestnej úrovni vytvára hospodársku aktivitu a zlepšuje biodiverzitu).

Strešná revolúcia. Iniciatíva Holaluz, ktorá spája inštaláciu solárnych panelov a energetický manažment na prepojenie striech okolitých komunít, ktoré zbierajú zelený prebytok zo svojich solárnych zariadení.

WasteWatch. Program Sodexo, ktorý využíva technológiu automatického merania a analýzy a poskytuje podrobné informácie o plytvaní potravinami a jeho príčinách, čo vám umožňuje optimalizovať operácie a posilniť tímy pri práci prostredníctvom ich úlohy v boji proti plytvaniu. (World Nation News Desk)

V druhom štvrťroku 2023 dosiahli emisie skleníkových plynov v hospodárstve   EÚ 821 miliónov ton ekvivalentov CO 2  (CO 2 ekv.) , čo je pokles o -5,3 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2022 (867 miliónov ton ekv.

V druhom štvrťroku 2023 dosiahli emisie skleníkových plynov v hospodárstve   EÚ 821 miliónov ton ekvivalentov CO 2  (CO 2 ekv.) , čo je pokles o -5,3 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2022 (867 miliónov ton ekv. CO 2 ). . V rovnakom období zostal hrubý domáci produkt (HDP) EÚ stabilný a zaznamenal len veľmi malú odchýlku (+0,05 % v druhom štvrťroku 2023 v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2022).  Tieto informácie pochádzajú z údajov o štvrťročných odhadoch emisií skleníkových plynov podľa hospodárskej činnosti, ktoré dnes zverejnil Eurostat. Štvrťročné odhady emisií skleníkových plynov dopĺňajú štvrťročné sociálno-ekonomické údaje, ako napríklad HDP alebo zamestnanosť.  Tento článok predstavuje niekoľko zistení z podrobnejšieho článku Statistics Explained o štvrťročných emisiách skleníkových plynov .

Vlastná spotreba, či už individuálna alebo kolektívna, bola jedným z mála, ak nie jediným spôsobom, ako reagovať na niekoľko energetických problémov, vrátane ekologizácie výroby využívaním veternej, slnečnej a dokonca aj

Vlastná spotreba, či už individuálna alebo kolektívna, bola jedným z mála, ak nie jediným spôsobom, ako reagovať na niekoľko energetických problémov, vrátane ekologizácie výroby využívaním veternej, slnečnej a dokonca aj vodnej obnoviteľnej energie a metlou energetickej chudoby, ktorá postihuje viac ako 80 miliónov Európanov. Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) a Medzinárodná energetická agentúra (IEA) pravidelne vyzývajú na masové zavedenie všetkých dostupných dekarbonizovaných technológií vrátane obnoviteľnej energie. Šiesta správa IPCC opäť naznačuje, že zmena klímy sa zrýchľuje a zintenzívňuje. Neprejde mesiac, ba ani týždeň tam, kde to nevidíme.  V súlade s touto naliehavosťou IEA odporúča masívne nasadenie všetkých dostupných technológií čistej energie, ako je obnoviteľná energia. (Pierre Jean Coulon)

Hlasoví asistenti nám nakupujú, inteligentné termostaty vykurujú naše domy, roboty vysávajú a kosia trávnik. To, čo pred pár rokmi znelo ako vec budúcnosti, sa dnes stáva súčasťou každodenného života v

Vplyv na životné prostredie čoraz viac ovplyvňuje správanie a nákupy spotrebiteľov, od zaskrutkovania nízkoenergetických žiaroviek do ich svietidiel a kúpania pod sprchovými hlavicami s nízkym prietokom až po pranie ich

Vplyv na životné prostredie čoraz viac ovplyvňuje správanie a nákupy spotrebiteľov, od zaskrutkovania nízkoenergetických žiaroviek do ich svietidiel a kúpania pod sprchovými hlavicami s nízkym prietokom až po pranie ich oblečenia pomocou energeticky účinných práčok a sušičiek. Tieto opatrenia však blednú v porovnaní s potenciálnou udržateľnosťou inteligentného domu.  Udržateľnosť inteligentného domu môže byť životne dôležitá pri optimalizácii a ochrane nášho životného prostredia, prírodných zdrojov a kvality života. Vývoj udržateľných domácich zariadení v si vyžaduje systematický prístup výrobcov originálnych zariadení (OEM), aby sa zabezpečilo začlenenie ekologických postupov počas celého životného cyklu produktu. Tu je niekoľko kritických krokov, ktoré musia výrobcovia OEM zvážiť: Analyzujte použité materiály: Vývojári, majitelia alebo prevádzkovatelia sa musia prispôsobiť digitálnemu, elektrickému svetu s udržateľnými, odolnými, efektívnymi a pre ľudí priateľskými budovami. Budúcnosť produktov šetrných k životnému prostrediu sa opiera o trvalo udržateľný dizajn, ktorý minimalizuje škody na životnom prostredí, pričom uprednostňuje zdravie a pohodlie obyvateľov a zvyšuje výkon budovy. To zahŕňa znižovanie spotreby neobnoviteľných zdrojov a odpadu a vytváranie zdravých životných priestorov. (V Y Lai )

Správa agentúry EEA „ Hádanka o európskej biomase – výzvy, príležitosti a kompromisy týkajúce sa výroby a využívania biomasy v EÚ “ sa zaoberá tým, ako nám biomasa môže pomôcť

Správa agentúry EEA „ Hádanka o európskej biomase – výzvy, príležitosti a kompromisy týkajúce sa výroby a využívania biomasy v EÚ “ sa zaoberá tým, ako nám biomasa môže pomôcť dosiahnuť naše klimatické a environmentálne ciele a ako môže zmena klímy ovplyvniť produkciu biomasy v EÚ poľnohospodárstvo a lesníctvo.  Správa tiež pojednáva o kľúčových synergiách a kompromisoch pri využívaní biomasy na rôzne politické ciele.   Kľúčovou výzvou, na ktorú poukazuje správa EEA, je, že ciele politiky EÚ majú konkurenčné požiadavky na európsku biomasu, ktorá pochádza z poľnohospodárstva a lesníctva, pričom jej ponuka zostáva obmedzená rozlohou pôdy, rastom vegetácie, meniacou sa klímou a globálnym obchodom.