Ako môžete šetriť životné prostredie po jednom jedle

Uhlíková stopa potravín alebo potravinová stopa sú emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri pestovaní, pestovaní, spracovaní, preprave, skladovaní, varení a likvidácii potravín, ktoré jeme.

V posledných rokoch nabrala diskusia o udržateľnosti a životnom prostredí celosvetovo významnú dynamiku. Od znižovania plastového odpadu až po využívanie obnoviteľných zdrojov energie si jednotlivci a komunity na celom svete čoraz viac uvedomujú svoj vplyv na planétu. Jedným z kľúčových aspektov, ktorý sa často prehliada, je environmentálna stopa nášho výberu potravín. (Viac na linkedin.com)