Tu je 9 malých vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste tento Deň Zeme zmenili

Na počesť Dňa Zeme je tu 9 malých vecí, ktoré môžeme všetci spoločne urobiť a ktoré prinesú veľký rozdiel:

  • Ako poslednú možnosť používajte balenú vodu. Namiesto toho sa vždy, keď je to možné, rozhodnite pre opätovne použiteľné, znovu naplniteľné športové fľaše.
  • Na domáce čistiace prostriedky a prostriedky osobnej starostlivosti používajte znovu naplniteľné nádoby .
  • Použite papierové plachty na bielizeň na zníženie plastových nádob, ktoré končia na skládkach.
  • Darujte opakovane použiteľné veci do sekáčov alebo iných
  • Vysádzajte iba pôvodné rastliny, ktoré vyživujú miestne druhy a sú často odolné voči miestnym škodcom a chorobám, čím sa znižuje potreba hnojív a pesticídov.
  • Splachujte iba toaletný papier. Nepoužité lieky, chemikálie, obrúsky, plienky a menštruačné produkty sa z vodovodu len ťažko odstraňujú.
  • Namiesto toho, aby ste si kúpili jednorazový predmet, zistite, či si ho môžete požičať.
  • Zapojte sa do miestneho čistenia alebo výsadby stromov.
  • Ak to čítate v tlačenom vydaní, nezabudnite noviny recyklovať. (Co2AI)