35 spôsobov, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu

V týchto dňoch možno premýšľate o tom, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu. Nemožno prehliadnuť správy o vplyvoch spaľovania fosílnych palív na životné prostredie. Aj keď je problém veľký, malé zmeny, ktoré robíte každý deň, môžu prispieť k čistejšej a zelenšej budúcnosti.

Predtým, ako budeme hovoriť o spôsoboch, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu, musíme sa najprv opýtať: „Čo je uhlíková stopa? Uhlíková stopa je súhrnom všetkých vedľajších produktov, ktoré pochádzajú z používania fosílnych palív na výrobu a prepravu tovaru, budovanie štruktúr pre domácnosti a podniky, poskytovanie jedla a cestovanie.

Plyny produkované týmito činnosťami, menovite oxid uhličitý, metán, oxid dusný a , sa nazývajú skleníkové plyny, pretože zachytávajú teplo v atmosfére, čím zvyšujú priemernú teplotu Zeme.

Znížiť svoju uhlíkovú stopu znamená zmeniť spôsob, akým pristupujete k činnostiam, ktoré produkujú skleníkové plyny, a ako sa na nich podieľate. Táto príručka vám ukáže, ako na to. (Viac na constellation.com)