Znížte emisie uhlíka pomocou použiteľných údajov o elektrine

Mapy elektriny poskytujú použiteľné údaje o elektrine pre viac ako 230 regiónov. Pomáhame podnikom efektívnejšie znižovať ich emisie a umožňujeme produktom a službám odlíšiť ich ponuky tým, že umožňujeme koncovým používateľom, aby si viac uvedomovali uhlík.

Začnite s bezplatnou skúšobnou verziou nášho komerčného API, pozrite si otvorené historické údaje na dátovom portáli alebo si pozrite naše dáta vizualizované na živej mape v našej bezplatnej aplikácii. (Viac na electricitymaps.com)