Viac ako 200 klimatických vedcov v novej správe vyzýva ľudí, aby prijali rastlinnú stravu

Pesimistické scenáre klimatických zmien často obsadzujú titulky. Nová správa z Harvardu však ponúka záblesk optimizmu.  Podľa tejto správy môžeme stále dosiahnuť naše spoločné klimatické ciele a vyhnúť sa katastrofe  globálneho otepľovania . Tento úspech však spočíva na dôležitom upozornení: na zmenu spôsobu, akým vyrábame a konzumujeme potraviny, sú potrebné rýchle opatrenia. Odborníci sa zhodujú, že na splnenie cieľov Parížskej dohody, vrátane zníženia emisií skleníkových plynov (GHG) na úroveň spred roku 2019 do roku 2030, musíme globálne urýchliť prechod od živočíšnej výroby v prospech nízkouhlíkových, rastlinných alternatív. (Od Cyrila Renaulta, viac na sain-et-naturel.ouest-france.fr)