Hodnotenie globálneho odstraňovania CO 2 v mestách

Tu, s cieľom podporiť cestu k dosiahnutiu nulových čistých emisií v mestách, posudzujeme existujúcu literatúru o odstraňovaní oxidu uhličitého (CDR) v mestskom meradle, pričom sa snažíme kvantifikovať potenciálny negatívny príspevok miest k emisiám globálne. Možnosti mestského CDR, ktoré sa tu zvažujú, zahŕňajú ukladanie uhlíka v mestskej vegetácii, pôde a budovách a zachytávanie CO 2 z vnútorného prostredia prostredníctvom decentralizovaného priameho zachytávania vzduchu. Naše odhady potenciálu ukladania a zachytávania uhlíka naznačujú, že nasadenie možností CDR v mestskom meradle by mohlo významne prispieť ku globálnemu zmierneniu zmeny klímy spolu s podporou rozšírenia opatrení v oblasti klímy z miestnej na regionálnu a národnú úroveň. (Quirina Rodriguez Mendez, Sabine Fussová, viac na nature.com)