Výskum po prvýkrát kvantifikuje „medzery“ v odstraňovaní uhlíka – ukazuje, že krajiny potrebujú viac informovanosti, ambícií a opatrení

Od roku 2010 environmentálna organizácia OSN UNEP každoročne meria emisnú medzeru – rozdiel medzi prísľubmi krajín v oblasti ochrany klímy a tým, čo je potrebné na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5ºC alebo aspoň pod 2ºC.

Správy UNEP o nedostatkoch v emisiách sú jasné: klimatická politika si vyžaduje väčšie ambície. Táto nová štúdia teraz explicitne aplikuje tento analytický koncept na odstraňovanie oxidu uhličitého (CDR) – odstraňovanie najdôležitejšieho skleníkového plynu, CO 2 , z atmosféry.

Štúdiu publikovanú v časopise Nature Climate Change viedol berlínsky Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) a zapojil sa do nej medzinárodný tím vedcov. (University of East Anglia, viac na phys.org)