ESG definícia a základy – prečo ESG poskytuje „dvojité dividendy“

Čo znamená ESG? Aká je definícia ESG a prečo investovať podľa jeho kritérií? Investori si kládli tieto otázky a pýtali sa, či je ESG to isté ako CSR. Alebo ako je to v porovnaní so sociálne zodpovedným investovaním a investovaním s dopadom. Ak chcete vedieť, čo znamená ESG, táto príručka poskytuje komplexnú definíciu tohto pojmu. Pomôže vám to tiež pochopiť, prečo sa používanie kritérií ESG pri investovaní oplatí.

ESG definícia a význam

ESG je skratka pre Environmental, Social, and Governance . Vzťahuje sa na tri hlavné kritériá používané na meranie udržateľnosti investície do podniku alebo projektu. ESG je všeobecný pojem, ktorý používajú investori na hodnotenie správania spoločností a predpovedanie ich budúcej finančnej výkonnosti. Väčšina spoločensky  zodpovedných investorov kontroluje spoločnosti pomocou kritérií ESG na preverenie investícií. (Jennifer L, carboncredits.com)