Trvalé odstraňovanie uhlíka

Trvalé odstraňovanie uhlíka sa vzťahuje na činnosti odstraňujúce oxid uhličitý z atmosféry a jeho bezpečné a trvalé uloženie na niekoľko storočí. Niektoré príklady:

  • Priame zachytávanie uhlíka vo vzduchu s ukladaním (DACCS)
  • Bioenergia so zachytávaním a ukladaním uhlíka (BECCS) a iné metódy založené na biomase (BioCCS),
  • Chemická väzba CO 2 trvalo do produktov,
  • a ďalšie technologické riešenia, ktoré vedú k trvalému uloženiu.

Úloha trvalého odstraňovania uhlíka v Európskej zelenej dohode

V decembri 2021 Komisia predstavila  oznámenie  o trvalo udržateľných uhlíkových cykloch, ktorý navrhuje odstránenie 5 miliónov ton CO 2 ročne do roku 2030 prostredníctvom technologických riešení. (Viac na climate.ec.europa.eu)