Čo je smernica o energetickej hospodárnosti budov (EPBD)?

Európska únia formálne prijala smernicu o energetickej hospodárnosti budov  (EPBD). Legislatíva stanovuje členským štátom rámec na znižovanie emisií a spotreby energie v budovách na základe revidovanej smernice, ktorú formálne prijala Európska rada a Európska komisia.

Teraz sa uverejní v Úradnom vestníku Únie a v najbližších týždňoch nadobudne účinnosť. Členské štáty ho potom budú musieť transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Smernica obsahuje ustanovenia pre členské štáty EÚ, aby postupne vyradili fosílne palivá z vykurovania v budovách a podporili rozmiestnenie solárnych zariadení, pričom zohľadnia svoje vnútroštátne podmienky. Podľa vyhlásenia zverejneného Európskou komisiou budú musieť členské štáty zabezpečiť, aby všetky nové budovy boli „pripravené na solárnu elektrickú energiu“ v rámci normy EÚ pre solárnu energiu , ktorú v marci schválili poslanci Európskeho parlamentu. (PATRIK JOWETT, viac na pv-magazine.com)