Úloha údajov v boji proti klimatickým zmenám

Vo svete, ktorý si čoraz viac uvedomuje environmentálne výzvy, sa používanie údajov stáva kľúčovým nástrojom pri hľadaní účinných riešení na monitorovanie a zmierňovanie vplyvov na životné prostredie a zmeny klímy. Organizácie ako Svetová meteorologická organizácia (WMO) zdôrazňujú dôležitosť investícií do monitorovania klímy a systémov včasného varovania na zmiernenie humanitárnych dopadov extrémneho počasia. Okrem toho správy WMO poukazujú na to, že pokročilé technológie robia prechod na obnoviteľnú energiu dostupnejším a hospodárnejším. (Ruetira, viac na ruetir.com)