Zdravá strava zvyšuje ekonomickú a fyzickú realizovateľnosť cieľa 1,5 °C

Nová štúdia publikovaná v Science Advances zistila, že udržateľnejšia, flexitariánska strava zvyšuje uskutočniteľnosť klimatických cieľov Parížskej dohody rôznymi spôsobmi.

„Zníženie emisií skleníkových plynov súvisiacich so zmenami v stravovaní, najmä metánu z prežúvavcov chovaných na mäso a mlieko, by nám umožnilo rozšíriť náš súčasný globálny rozpočet na CO 2 vo výške 500 gigaton o 125 gigaton a stále zostať v rámci limitov 1,5°. C s 50% šancou,“ hovorí Florian Humpenöder, vedec PIK a spoluautor štúdie.

Stanovenie ceny emisií skleníkových plynov (GHG) v energetickom a pôdnom systéme je dôležitým politickým nástrojom na udržanie sa v rámci limitov otepľovania o 1,5 °C. (Viac na phys.org)