Sekvestrácia oxidu uhličitého na poliach je vhodná aj pre farmárov

Dve nezávislé štúdie potvrdili, že šírenie kamenného prachu na poliach s cieľom pomôcť odstrániť oxid uhličitý môže výrazne zlepšiť výnosy plodín, píše New Scientist .

Čadičové horniny prirodzene reagujú s oxidom uhličitým rozpusteným vo vode a premieňajú sa na uhličitany. Tento proces, nazývaný zvetrávanie, možno urýchliť, ak sa minerály rozdrvia na prach, čím sa zväčší povrch vystavený vode. (Gabriele Crescente, viac na internazionale.it)