ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

COP28

COP je pravidelným medzinárodným fórom, kde sa stretávajú zmluvné strany OSN aby diskutovali o opatreniach na riešenie zmien klimatickej krízy. Každá konferencia COP je číslovaná podľa poradia, napríklad COP26 sa konala v roku 2021. COP28 sa bude konať v Spojených arabských emirátoch na Expo City v Dubaji od 30. novembra do 12. decembra 2023. V tejto kategórii vám budeme prinášať aktuálne informácie práve z COP28.

Summit COP28, ktorý v súčasnosti prebieha v Spojených arabských emirátoch, upriamil pozornosť na škodlivé účinky klimatických zmien v rozvojových ekonomikách vrátane Južnej Afriky. Pre krajinu, ktorá si zvykla na sviatočné

Summit COP28, ktorý v súčasnosti prebieha v Spojených arabských emirátoch, upriamil pozornosť na škodlivé účinky klimatických zmien v rozvojových ekonomikách vrátane Južnej Afriky. Pre krajinu, ktorá si zvykla na sviatočné obdobie, často charakterizované dažďom a chladným počasím, sú znaky rýchlo sa meniaceho fenoménu počasia teraz hrozivé – vplyv klimatických zmien je bolestne transparentný. V skutočnosti je celý región južnej Afriky v agónii El Niño – premenlivosti súvisiacej s klímou, ktorá pravdepodobne ovplyvní poľnohospodársku a potravinársku výrobu. Slabé zrážky by mohli potenciálne ovplyvniť výnosy plodín – najmä v slobodnom štáte, KwaZulu-Natal (KZN), severozápade a Limpopo. To zodpovedá len fyzickým rizikám zmeny klímy. Reakcie rozvinutých krajín na zmenu klímy navyše predstavujú riziko prechodu pre rozvojové ekonomiky. Napríklad mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc Európskej únie zavedený v októbri 2023 by mohol podkopať konkurencieschopnosť exportu z Južnej Afriky, ak sa priemysel nezmení. Ak by sa toto riziko naplnilo, ďalej by to ovplyvnilo slabú ekonomickú výkonnosť krajiny. (Joanne Bate)

Krajiny, ktoré sa zaviazali ku vzdelávaniu v oblasti klímy prostredníctvom „Deklarácie partnerstva ekologického vzdelávania UNESCO“ Vôbec prvý Youth Stocktake analyzoval zapojenie mládeže do klimatickej diplomacie a osvedčené postupy na zvýšenie

Krajiny, ktoré sa zaviazali ku vzdelávaniu v oblasti klímy prostredníctvom „Deklarácie partnerstva ekologického vzdelávania UNESCO“

Vôbec prvý Youth Stocktake analyzoval zapojenie mládeže do klimatickej diplomacie a osvedčené postupy na zvýšenie účasti mládeže na klimatických rozhodnutiach 

Prezident COP28, Dr. Sultan Al Jaber, potvrdzuje, že mládežnícky klimatický šampión by sa mal stať oficiálnou úlohou COP

„Spojené arabské emiráty sú hrdé na to, že podporujú mladých ľudí“ – COP28 Mládežnícky klimatický šampión, JE Al Mazrui

COP28 môže priniesť „zmenu paradigmy“ v nasledujúcich piatich dňoch – prezident COP28 Dr Sultan Al-Jaber  

 

Schopnosti budúcnosti

Ako sa budú učiť zručnosti budúcnosti? Na otvorenom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnili ministerstvá školstva, sa snažili odpovedať na túto otázku a spojili priekopníkov z organizácie Teachers for the Planet, aby oznámili plány na medzinárodný štandard implementácie zmeny klímy do všetkých národných vzdelávacích osnov na celom svete. Viac ako 70 krajín sa už zaviazalo, že tak urobia počas nasledujúcich troch rokov s cieľom zlepšiť globálne klimatické vzdelávanie, čo je kľúčovým cieľom COP28 SAE.

„Výzva znie: ako urobíme z vyučovania najdôležitejšiu zelenú prácu, od ktorej závisia všetky ostatné zelené pracovné miesta?“ povedal Dr Andrew Cunningham z Aga Khan Foundation. Väčšina učiteľov sa zaujíma o klimatické zmeny, dodala Urmila Sarkar z UNICEF Generation Unlimited, ale chcú byť lepšie vybavení na to, aby ju učili.

Bohaté krajiny musia do roku 2030 prestať používať uhlie a do roku 2040 ropu a plyn, pričom chudobnejšie krajiny budú po desaťročí pozadu, aby dali svetu šancu obmedziť otepľovanie na

Bohaté krajiny musia do roku 2030 prestať používať uhlie a do roku 2040 ropu a plyn, pričom chudobnejšie krajiny budú po desaťročí pozadu, aby dali svetu šancu obmedziť otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia, uviedli v piatok v OSN klimatológovia. V poznámke generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a orgánu OSN pre klimatické zmeny, zdieľanom s agentúrou AFP, klimatickí vedci z Postupimského inštitútu pre výskum klimatických vplyvov a Exeterskej univerzity uviedli, že existuje len veľmi malý priestor pre čokoľvek iné ako úplné vyradenie fosílnych palív. palivá. Strmá časová os, ktorú stanovili, prichádza v čase, keď sa vyjednávači v oblasti klímy na rokovaniach COP28 v Dubaji dohadujú o budúcnosti ropy, plynu a uhlia, ktoré sú zodpovedné za leví podiel na emisiách vykurovania planéty. (AGENCE FRANCE-PRESSE)

Európska únia sa chystá nastaviť „vyššiu latku“ v rokovaniach o zmene klímy, pričom chce podnietiť začiatok konca fosílnych palív, uvádza sa v prejave európskeho komisára pre klimatické opatrenia na Konferencii

Európska únia sa chystá nastaviť „vyššiu latku“ v rokovaniach o zmene klímy, pričom chce podnietiť začiatok konca fosílnych palív, uvádza sa v prejave európskeho komisára pre klimatické opatrenia na Konferencii zmluvných strán Organizácie Spojených národov. v Dubaji. Wopke Hoekstra hovoril v posledný deň technickej fázy COP28. Pripomenul, že „na COP28 máme viac ako 190 strán a potrebujeme, aby všetky tieto strany, všetky tieto strany súhlasili s postupným vyraďovaním fosílnych palív“. Akákoľvek dohoda vychádzajúca z COP musí byť takmer jednomyseľná.  Postupné vyraďovanie fosílnych palív získava podporu malých ostrovných štátov a iných rozvojových krajín. Počas COP vystúpila aj španielska podpredsedníčka vlády Teresa Ribera , keďže jej krajina predsedá Európskej únii. Potvrdila tiež, že „Európska únia uľahčuje to, čo prezident [COP28, sultán al-Jaber ] povedal, že chce dosiahnuť v tomto veľmi presnom okamihu: historický zlom v tomto veľmi kritickom desaťročí. Ribera tiež nazval al-Jabera, aby bol viac než len „čestným maklérom“ a viedol rozhovory smerom k ambicióznej dohode s jeho vedením. (Giacomo Fracassi)

Organizácia spojených národov 7. decembra (Sin-chua) – Zatiaľ čo väčšina detí a mladých ľudí počula o klimatických zmenách, len polovica z nich chápe, čo to je, ukazuje nový prieskum. V

Organizácia spojených národov 7. decembra (Sin-chua) – Zatiaľ čo väčšina detí a mladých ľudí počula o klimatických zmenách, len polovica z nich chápe, čo to je, ukazuje nový prieskum. V priemere 85 percent mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov opýtaných v 55 krajinách uviedlo, že už počuli o zmene klímy, no iba 50 percent zvolilo správnu definíciu, podľa prieskumu Detského fondu OSN (UNICEF) a Gallup, ktorého výsledky boli prepustení vo štvrtok. Mladí ľudia boli požiadaní, aby si vybrali medzi „sezónnymi zmenami počasia, ktoré sa vyskytujú každý rok“ a „extrémnejšími poveternostnými udalosťami a nárastom priemerných svetových teplôt v dôsledku ľudskej činnosti“, aby zmerali svoje znalosti o klimatických zmenách. Odpoveďou „extrémnejšie zmeny“ bola správna odpoveď definovaná v Rámcovom dohovore OSN o zmene klímy. Prieskum bol zverejnený v čase, keď sa svetoví lídri stretávajú v Dubaji na tohtoročnej konferencii OSN o zmene klímy (COP28). (Xinhua)

Saudská Arábia, Irak a Turecko patria medzi najhlasnejších odporcov rozhodnutia na Cop28 postupne vyradiť uhlie, ropu a plyn. Saudská Arábia je jedným z najsilnejších odporcov rozhodnutia na Cop28 vylúčiť fosílne

Saudská Arábia, Irak a Turecko patria medzi najhlasnejších odporcov rozhodnutia na Cop28 postupne vyradiť uhlie, ropu a plyn. Saudská Arábia je jedným z najsilnejších odporcov rozhodnutia na Cop28 vylúčiť fosílne palivá, keďže napätie ku koncu prvého týždňa rokovaní rastie. Saudskoarabský minister energetiky Abdulaziz bin Salman v utorok v rozhovore  pre Bloomberg verejne povedal „absolútne nie“ postupnému vyraďovaniu fosílnych palív . Pozorovatelia uviedli, že táto pozícia sa ozývala v rokovacích miestnostiach.  „Krajiny, ktoré vyjadrili svoje postoje v tejto veci mimoriadne jasne, sú najmä Saudská Arábia, Irak a Turecko,“ povedal Romain Ioualalen, aktivista Oil Change International, počas stretnutia s novinármi. Hlavný text, o ktorom sa diskutuje na Cop28, globálnom prehľade klimatických politík, zahŕňa „energetický balík“ cieľov na postupné vyradenie fosílnych palív, trojnásobok obnoviteľnej energie a dvojnásobnú  energetickú účinnosť. (Sebastiana Rodrigueza)

V súčasnosti prebieha dubajská konferencia o klimatických zmenách alebo COP28 , ktorá prebieha od 30. novembra do 12. decembra 2023. Na medzinárodnej  konferencii sa stretnú zástupcovia krajín, ktoré sú signatármi

V súčasnosti prebieha dubajská konferencia o klimatických zmenách alebo COP28 , ktorá prebieha od 30. novembra do 12. decembra 2023. Na medzinárodnej  konferencii sa stretnú zástupcovia krajín, ktoré sú signatármi Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy. Jedným z hlavných cieľov COP28 je pokračovať v rozvoji energetickej transformácie a urýchliť postupné vyraďovanie fosílnych palív, hlavných zdrojov   skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie. Okrem vplyvu na klímu predstavujú fosílne palivá ako uhlie, ropa a plyn aj značné problémy so znečistením;  napríklad pri ich spaľovaní vznikajú jemné častice (PM2,5). Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dlhodobé vystavenie týmto časticiam pravdepodobne vytvorí alebo zhorší rôzne zdravotné problémy, ako je vysoký krvný tlak alebo cukrovka. Zatiaľ čo WHO odporúča od roku 2021 maximálnu úroveň 5 mikrogramov PM2,5 na meter kubický vzduchu pri dlhodobej expozícii, veľká väčšina miest v Európskej únii túto hranicu ďaleko prekračuje. (ANNA FLECK)

Uvedomujeme si, že drevo z udržateľne obhospodarovaných lesov poskytuje klimatické riešenia v stavebnom sektore, zaväzujeme sa do roku 2030 presadzovať politiky a prístupy, ktoré podporia nízkouhlíkové stavebníctvo a zvýšia využívanie

Uvedomujeme si, že drevo z udržateľne obhospodarovaných lesov poskytuje klimatické riešenia v stavebnom sektore, zaväzujeme sa do roku 2030 presadzovať politiky a prístupy, ktoré podporia nízkouhlíkové stavebníctvo a zvýšia využívanie dreva z udržateľne obhospodarovaných lesov v zastavanom prostredí. Výsledkom takýchto politík a prístupov bude zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie uloženého uhlíka. Predseda ISFC Dr. David Brand povedal: „Stavebný sektor a zastavané prostredie tvoria viac ako tretinu celosvetových emisií a je dôležité, aby krajiny rýchlo pristúpili k znižovaniu emisií uhlíka a zvyšovaniu ukladaného uhlíka používaním oveľa väčšieho množstva dreva. budov. Musíme tiež nahradiť plasty výrobkami na báze vlákien a zaviesť udržateľne vyrábané biologické materiály vo veľkom rozsahu do textílií, palív a farmaceutických výrobných systémov.  Sme radi, že v podpornej dokumentácii k tomuto oznámeniu sa konkrétne odkazuje na Medzinárodnú koalíciu udržateľného lesného hospodárstva.“* (Larryho Adamsa)

Globálny summit OSN o zmene klímy , známy ako COP28 , vstupuje do druhého a posledného týždňa v Dubaji. Teraz sa tvrdá práca na rokovaniach začína rozbiehať. Summit mal doteraz niekoľko výbušných

Globálny summit OSN o zmene klímy , známy ako COP28 , vstupuje do druhého a posledného týždňa v Dubaji. Teraz sa tvrdá práca na rokovaniach začína rozbiehať. Summit mal doteraz niekoľko výbušných vzostupov a pádov, od Johna Kerryho, ktorý menoval a zahanboval ropných gigantov, až po boj o slová „phaseout“ a „phase down“. Najdôležitejšie však je, že všetky zúčastnené krajiny súhlasia s tým, že sa pokúsia splniť cieľ Parížskej dohody otepľovať o 1,5 stupňa Celzia – rastúce množstvo vedeckých dôkazov ukazuje, že opak bude mať pre Zem strašné následky. Takže, tu sú štyri kľúčové momenty z doterajšieho summitu a čo očakávať, keď COP28 smeruje k cieľovej čiare 12. decembra. (Dave Levitan)

Klimatická kríza je krízou vzdelávania. Práve tu, práve teraz, klimatické zmeny oberajú milióny detí a dospievajúcich o ich právo učiť sa, právo hrať sa a právo cítiť sa bezpečne. Smrteľné záplavy

Klimatická kríza je krízou vzdelávania. Práve tu, práve teraz, klimatické zmeny oberajú milióny detí a dospievajúcich o ich právo učiť sa, právo hrať sa a právo cítiť sa bezpečne. Smrteľné záplavy v Pakistane minulý rok zničili alebo poškodili viac ako 26 000 škôl. To vystavilo viac ako 600 000 dospievajúcich dievčat vyššiemu riziku predčasného ukončenia školskej dochádzky, rodovo podmieneného násilia a detských manželstiev. V Etiópii dievčatá ako Mellion hladujú a hrozí im, že v dôsledku pretrvávajúceho sucha navždy odídu zo školy.

Zatiaľ čo klimatická kríza ohrozuje práva každého človeka na planéte, tí, ktorí znášajú jej nápor, sú najzraniteľnejšie dievčatá a chlapci, ktorí už žijú v dlhotrvajúcich krízových prostrediach v dôsledku ozbrojených konfliktov, núteného vysídľovania a iných kríz. Pre nich a ich komunity je zmena klímy už teraz skľučujúcou realitou, ktorá môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou, medzi vojnou a mierom, medzi možnosťou učiť sa alebo nie.

Dnes je na celom svete viac ako 224 miliónov detí zasiahnutých krízou, ktoré naliehavo potrebujú podporu vo vzdelávaní. Nová analýza od Education Cannot Wait (ECW), globálneho fondu pre vzdelávanie v núdzových a dlhotrvajúcich krízach, ktorý organizuje UNICEF, zistila, že 62 miliónov z týchto detí bolo ovplyvnených klimatickými rizikami, ako sú suchá, záplavy, cyklóny a iné extrémne počasie. udalosti od roku 2020. To je blízko k celkovému počtu obyvateľov niekoľkých krajín G7, ako je Spojené kráľovstvo, Francúzsko alebo Taliansko. (Od The Rt. Hon. Gordon Brown a Yasmine Sherif, The Rt. vážený Gordon Brown je osobitným vyslancom OSN pre globálne vzdelávanie a predsedom riadiacej skupiny na vysokej úrovni pre vzdelávanie nemôže čakať. Yasmine Sherif je výkonnou riaditeľkou Vzdelávanie Cannot Wait, globálneho fondu pre vzdelávanie v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach.)