Globálna motivačná schéma na zníženie emisií uhlíka

Tento dokument navrhuje objektívny spôsob odhadovania a prideľovania „rozdielnej“ zodpovednosti za emisie uhlíka v jednotlivých krajinách. Tieto zodpovednosti sa premietajú do konkrétnych povinností a stimulov pre budúce znižovanie emisií a podporu adaptácie, zmierňovania a rozvoja. Návrhy v tomto dokumente by sa mali považovať za východiskový bod pre informovanú a produktívnu diskusiu. V rámci globálneho znižovania emisií uhlíka… (Viac na worldbank.org)