„Fit for 55“: Rada prijíma kľúčové právne predpisy na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy do roku 2030

Rada dnes prijala päť zákonov, ktoré umožnia EÚ znížiť emisie skleníkových plynov v hlavných odvetviach hospodárstva a zároveň zabezpečia účinnú podporu najzraniteľnejších občanov a mikropodnikov, ako aj odvetví vystavených úniku uhlíka. v klimatickom prechode.

Zákony sú súčasťou balíka „Fit for 55“, ktorý stanovuje politiky EÚ v súlade s jej záväzkom znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050.

Hlasovanie v Rade je posledným krokom rozhodovacieho procesu. (Viac na consilium.europa.eu)