Energetická efektívnosť budov: Poslanci prijímajú plány na dekarbonizáciu sektora

V utorok poslanci Európskeho parlamentu prijali plány, na ktorých sa už dohodli s Radou, na pomoc pri znižovaní spotreby energie a emisií skleníkových plynov zo sektora budov. Cieľom navrhovanej revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov je postupne znižovať emisie skleníkových plynov (GHG) a spotrebu energie v stavebnom sektore EÚ a dosiahnuť jeho klimatickú neutrálnosť do roku 2050. Cieľom je tiež zrenovovať a zlepšiť budovy s horšími výsledkami. zdieľanie informácií o energetickej hospodárnosti. (Viac na www.europarl.europa.eu)