Projekt zobrazenia uhlíkovej stopy (CFP) pre jedálne lístky

V rámci Projektu zníženia CO2 na Univerzite v Cukube Organizácia pre NÁVRH BUDÚCNOSTI (DTF) Univerzity Cukuba implementovala projekt „Visualizing the Impact on Global Warming Project“, ktorý vypočítal a zobrazil uhlíkovú stopu jedálnych lístkov univerzitnej kaviarne z r. 26. februára až 8. marca 2024.

DTF v súčasnosti implementuje „Projekt vizualizácie CO2“ na prácu so študentmi a prvou úlohou DTF pre „Zníženie CO2“ je „Ako vizualizovať neviditeľný CO2?“ (Viac na tsukuba.ac.jp)