Emisie CO2 z nových áut a dodávok v roku 2022 klesli o viac ako štvrtinu od roku 2019 vďaka rastúcemu predaju vozidiel s nulovými emisiami

Konečné monitorovacie údaje, ktoré dnes zverejnila Európska environmentálna agentúra, ukazujú, že priemerné emisie CO2 nových áut registrovaných v Európe v roku 2022 ďalej klesli na nové minimum 27 % pod úrovne z roku 2019. K tomuto poklesu došlo vďaka prísnejším emisným cieľom, ktoré sa uplatňujú od roku 2020. Emisie úžitkových vozidiel zaznamenali za rovnaké obdobie pokles o približne 10 %. Zistilo sa, že len jeden výrobca prekročil svoj cieľ v roku 2022 a bude musieť zaplatiť poplatok za nadmerné emisie.

V roku 2022 bolo v EÚ, na Islande a v Nórsku zaregistrovaných 9,4 milióna nových osobných automobilov . Ich priemerné emisie oxidu uhličitého (CO 2 ) počas laboratórneho testovania boli 108,1 g CO 2 /km, čo je 5,3 % pod priemerom z roku 2021 (114,1 g CO 2 /km) a 27 % pod úrovňou z roku 2019. (Viac na climate.ec.europa.eu