Najväčšie inteligentné batériové úložisko BRAIN je už v prevádzke v Banskej Bystrici

Od fázy návrhu až po oficiálne spustenie sa nám tento projekt batériového úložiska podarilo dokončiť za rekordných  6 mesiacov .  Od momentu, keď bol online, úložisko nahrádza  tradičné zdroje spaľovania fosílnych palív, ktoré zvyčajne poskytujú doplnkové služby. Týmto spôsobom nový projekt efektívne eliminuje ročnú produkciu približne 361 ton emisií CO2e . Toto zníženie sa deje priamo v srdci emisného reťazca – na úrovni výroby a distribúcie elektriny. Z tohto dôvodu môže technológia splatiť svoj uhlíkový dlh približne za rok.

Investícia do zásobníka v Banskej Bystrici by sa podľa našich konzervatívnych odhadov mala  vrátiť približne za 3,5 roka . Ide totiž o úložisko  BRAIN s novými funkcionalitami, ktoré musíme najskôr starostlivo doladiť. Aj keď podľa našich doterajších skúseností môže byť doba návratnosti podstatne kratšia. Do veľkej miery to však ovplyvnia aj ceny podporných služieb a systémová odchýlka . (Viac na fuergy.com)