Čo je odstraňovanie uhlíka?

Odstraňovanie uhlíka sa vzťahuje na proces aktívneho odstraňovania oxidu uhličitého (CO 2 ) z atmosféry . Keďže zníženie všetkých emisií skleníkových plynov pri zdroji nie je možné, odstránenie uhlíka je nevyhnutné na vyrovnanie nevyhnutných emisií a obmedzenie globálneho otepľovania.  Odstraňovanie uhlíka znamená odstraňovať CO 2 a bezpečne ho skladovať, takže nemôže prispieť k zvýšeniu globálnej teploty. Emisie ušetrené prostredníctvom činností odstraňovania uhlíka sa vo všeobecnosti nazývajú „ negatívne emisie “. (Viac na consilium.europa.eu)