Na COP29 v Azerbajdžane musí byť 1,5ºC kotvou.

Kostarická diplomatka a bývalá šéfka OSN pre klímu Christiana Figueresová pre New Statesman píše, že budúci klimatický  summit OSN COP29 musí udržať ambíciu Parížskej dohody udržať teploty na úrovni 1,5 °C. Píše: „Keďže Azerbajdžan sa tento rok ujíma kormidla pri uskutočňovaní opatrení v oblasti klímy, jeho prezident Ilham Alijev musí vedieť, že hlavnou hnacou silou tohto nárastu teploty je historické a pokračujúce spaľovanie fosílnych palív. Emisie dosiahli v roku 2023 rekordnú úroveň. rok si svet nemôže dovoliť ďalší vrchol. Baku má toho veľa, čo musí pochopiť. V priebehu nasledujúcich siedmich mesiacov musí čeliť niekoľkým náročným problémom. Ako zhromaždí krajiny, aby urýchlili globálny prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov? Čo urobí, aby pomohol odblokovať tok verejných a súkromných financií, ktoré sú naliehavo potrebné pre zraniteľné krajiny? Aký je postoj k adaptačným opatreniam, ktoré je potrebné zaviesť na zmiernenie najhorších dopadov? Usporiadanie COP je obrovská príležitosť. Svet bude sledovať, ako Baku pohybovať sa.“ (Christiana Figueres, carbonbrief,  viac na newstatesman.com)