Osvojenie si obchodných praktík, ktoré skutočne zlepšujú svet

Na konferencii COP28 koncom minulého roka sa regenerácia objavila v centre záujmu obchodných lídrov. Cieľom regeneratívnych podnikov je zlepšiť ekosystémy a komunity, a nie jednoducho minimalizovať ich poškodenie. Niet divu, že je to horúca téma – veda na nás kričí, že cesta, na ktorej sa nachádzame, nie je dosť dobrá na to, aby zabránila ďalším katastrofickým účinkom zmeny klímy. Podľa Štokholmského centra odolnosti sme už prekročili šesť z deviatich planetárnych hraníc , „ procesov, ktoré sú rozhodujúce pre udržanie stability a odolnosti [sústava] Zeme ako celku“. (podľa Char Love, Caitlin McElroyová, Roberta Roesler, Eva Fraserová, viac na hbr.org)