Azerbajdžan ako hostiteľ COP29 má obrovský cieľ na rok 2050

Školenie na tému „Trvalo udržateľný rozvoj a zmena klímy z pohľadu médií“ v rámci série školení pre novinárov, ktorí sa budú aktívne podieľať na informovaní o COP29, sa uskutočnilo 13. marca 2024, ktoré spoločne zorganizovala Agentúra pre rozvoj médií Azerbajdžanská republika (MEDIA) a Inštitút rozvoja a diplomacie Univerzity ADA. Cieľom školenia bolo vybaviť anglicky hovoriacich novinárov potrebnými zručnosťami, aby mohli efektívne pokryť 29. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP29). (Ulviyya Shahin, viac na www.azernews.az)