Mimovládne organizácie z 30 krajín vydávajú vyhlásenie o podpore Azerbajdžanu na COP29

Afrihealth Optonet Association (AHOA), ktorá zahŕňa 2 300 mimovládnych organizácií zo 106 krajín, ktoré sa špecializujú na otázky zdravia, životného prostredia a zmeny klímy, vydala vyhlásenie o podpore Azerbajdžanu ohľadom COP29.

Vyhlásenie podpísal vedúci AHOA Uzodinma Adirieje. K výzve sa pripojilo aj 107 mimovládnych organizácií z 30 krajín, ktoré sú členmi a partnermi AHOA.

Vo svojom vyhlásení AHOA víta skutočnú oddanosť a vedúce postavenie Azerbajdžanu v globálnych opatreniach v oblasti zmeny klímy a vyzýva svet, aby využil historickú príležitosť, ktorú vytvorila COP29 na boj proti zmene klímy.

Správa informuje cezAZERTAC že vyhlásenie znie: „Keď sa blížime k 29. konferencii strán UNFCCC (COP29), ktorá sa bude konať v Azerbajdžane, vedenie a členovia/partneri Afrihealth Optonet Association (AHOA) vyjadrujú našu úprimnú podporu predsedníctvu COP29 a Azerbajdžanu, hostiteľovi krajiny, pretože preberajú kľúčovú úlohu smerovať globálne spoločenstvo k udržateľnej a odolnej budúcnosti. Zatiaľ čo AHOA je hlboko znepokojená naliehavými environmentálnymi výzvami, ktorým čelí naša planéta, sme inšpirovaní vyjadreným odhodlaním a vedením, ktoré preukázalo predsedníctvo COP29 a Azerbajdžan pri napredovaní opatrení v oblasti klímy na medzinárodnej scéne. Naliehavosť riešenia zmeny klímy nemožno preceňovať.  Nachádzame sa v kritickom bode, kde sú potrebné odvážne a rozhodné kroky na zmiernenie dopadov zmeny klímy, ochranu zraniteľných spoločenstiev/populácií a zachovanie našich vzácnych ekosystémov pre budúce generácie. V tejto súvislosti AHOA s potešením berie na vedomie odhodlanie predsedníctva COP29 a hostiteľskej krajiny podporovať dialóg, spoluprácu a inovácie, ktoré sú mimoriadne dôležité.  (Viac na report.az)