Deväť kľúčových poznatkov o „stave odstraňovania CO2“ v roku 2024

Metódy „odstránenia oxidu uhličitého“ (CDR) sa líšia v prístupe, dopadoch, pripravenosti a nákladoch, od výsadby stromov až po šírenie silikátového kamenného prachu po zemi. Druhá správa „State of CDR“ , vedená spoluprácou vedeckých inštitúcií z Európy a USA, má za cieľ zhrnúť, kde sa momentálne svet nachádza, pokiaľ ide o odstraňovanie CO2 zo vzduchu.

Správa pokrýva všetko od toho, koľko ton sa v súčasnosti „sťahuje“ z atmosféry a skladuje až po rozvoj výskumných grantov, politík a mediálneho pokrytia.

Vedci majú jasno v tom, že krajiny musia znížiť svoje emisie čo najrýchlejšie, aby dosiahli klimatické ciele.

Ale použitie CDR na vyváženie emisií, ktoré je ťažké úplne eliminovať, ako je metán z pestovania ryže, bude „nevyhnutné“, ak má svet dosiahnuť nulu, podľa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC). (Viac na carbonbrief.com)