Zachytávanie a ukladanie uhlíka je kontroverzné – ale bude to kľúčové

Ale samotné obnoviteľné zdroje nás nedokážu dostať na čistú nulu. Sektory, ako je výroba cementu, ocele a chemická výroba, produkujú značné emisie oxidu uhličitého, ktoré je ťažké eliminovať iba prostredníctvom obnoviteľnej energie.

To je dôvod, prečo zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka má svoje miesto. Táto technológia – vynájdená ropným a plynárenským priemyslom – je najlepším riešením, ktoré v súčasnosti máme na zachytenie týchto emisií pri ich zdroji skôr, ako môžu uniknúť do atmosféry.

Environmentalisti sú k zachytávaniu uhlíka už dlho skeptickí a varujú, že by sa mohol použiť na predĺženie závislosti od fosílnych palív. To je záležitosť politiky – veda je jasná. Zatiaľ budeme musieť zachytávať uhlík.

Hoci je to nevyhnutné, zavádzanie zachytávania uhlíka je pomalé. Ako ukazuje dnešná nová správa , každý rok odstraňujeme z atmosféry len dve miliardy ton CO₂ – a takmer všetko je to sadením stromov. Zachytávanie uhlíka predstavuje zatiaľ menej ako 0,1 %. (Tianyi Ma, The Conversation, viac na phys.org)