ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Uhlíková kalkulačka

V kategórii Uhlíková kalkulačka vám ponúkame informácie o nástrojoch na výpočet uhlíkovej stopy. Okrem toho tu nájdete aj konkrétne príklady a tipy na meranie vašej uhlíkovej stopy a získate všetko potrebné na ceste k udržateľnejšiemu životnému štýlu a zníženiu vašich emisií CO2.

Vyhýbanie sa mäsu a mliečnym výrobkom je podľa nedávnych vedeckých štúdií jedným z najväčších spôsobov, ako znížiť vplyv na životné prostredie. Prechod na rastlinnú stravu môže pomôcť v boji proti

Vyhýbanie sa mäsu a mliečnym výrobkom je podľa nedávnych vedeckých štúdií jedným z najväčších spôsobov, ako znížiť vplyv na životné prostredie.

Prechod na rastlinnú stravu môže pomôcť v boji proti klimatickým zmenám, podľa významnej správy Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC), v ktorej sa uvádza, že vysoká spotreba mäsa a mliečnych výrobkov na Západe podporuje globálne otepľovanie . Aký je však rozdiel medzi hovädzím a kuracím mäsom? Produkuje miska ryže viac skleníkových plynov otepľujúcich klímu ako tanier čipsov? Je víno ekologickejšie ako pivo? Ak chcete zistiť vplyv toho, čo jete a pijete, na klímu, vyberte si jednu z 34 položiek v našej kalkulačke a vyberte si, ako často ju konzumujete.

Každý z nás svojou aktivitou produkuje uhlíkovú stopu. Jej veľkosť závisí od toho čo robíš, ako žiješ a ako veľa cestuješ. Táto kalkulačka ju dokáže na základe tvojich odpovedí vypočítať.

Každý z nás svojou aktivitou produkuje uhlíkovú stopu. Jej veľkosť závisí od toho čo robíš, ako žiješ a ako veľa cestuješ. Táto kalkulačka ju dokáže na základe tvojich odpovedí vypočítať. Tak poďme nato!

Čo je to uhlíková stopa? Uhlíková stopa je množstvo emisií takých plynov uvoľnených do atmosféry, ktoré majú dopad na podnebie Zeme, pričom tieto emisie sú spôsobené činnosťou človeka. Tieto plyny produkujeme pri väčšine našich aktivít, napríklad pri spotrebe fosílnych palív v doprave alebo spotrebe tepla vyrobeného z uhlia či elektriny.

Ako sa počíta uhlíková stopa? Prvým krokom k výpočtu uhlíkovej stopy je stanovenie využitia zdrojov pri výrobe a spotrebe jednotky produktu či služby. Následne sa k týmto zdrojom priradí zodpovedajúci emisný faktor, ktorý spája množstvo uvoľnenej znečisťujúcej látky s aktivitou spojenou s jej vypúšťaním (napr. 0,2 g metánu na kilogram spotrebovanej nafty). Výsledné emisie tak získame prenásobením emisného faktora mierou aktivity: 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑒𝑥 = 𝐸𝐹𝑥 × 𝑄 × 𝐺𝑊𝑃𝑥, kde 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑒𝑥 sú emisie znečisťujúcej látky x, 𝐸𝐹𝑥 je emisný faktor znečisťujúcej látky x, 𝑄 je miera aktivity, spotreby alebo produkcie a 𝐺𝑊𝑃𝑥 je potenciál globálneho otepľovania danej látky.

V akých jednotkách sa meria uhlíková stopa? Keďže medzi skleníkové plyny patrí viacero látok (oxid uhličitý, metán a iné), emisie týchto látok sa prevádzajú do ekvivalentov emisií oxidu uhličitého (CO2e) prenásobením s potenciálom pre globálne otepľovanie (Global Warming Potential – GWP). Emisie skleníkových plynov, ktoré škodia v rôznych pomeroch, tak môžeme pomocou CO2e vzájomne porovnávať.

Táto kalkulačka emisií oxidu uhličitého sa poskytuje bezplatne. Ukážte, že vám záleží na životnom prostredí a komunitách na celom svete prostredníctvom kompenzácie emisií uhlíka. Môžete podporiť projekty kompenzácie uhlíka, ktoré

Carbon Footprint logo Táto kalkulačka emisií oxidu uhličitého sa poskytuje bezplatne. Ukážte, že vám záleží na životnom prostredí a komunitách na celom svete prostredníctvom kompenzácie emisií uhlíka. Môžete podporiť projekty kompenzácie uhlíka, ktoré riešia zmenu klímy a zároveň podporujú chudobné komunity na celom svete. Po dokončení výpočtu stačí kliknúť na tlačidlo „Offset“. Zaberie to len niekoľko jednoduchých kliknutí a stojí to len niekoľko libier/dolárov/eur za tonu CO2. Získate tiež osobný certifikát potvrdzujúci vaše kompenzácie – je to ideálny darček!