Zjednodušte si vykazovanie emisií skleníkových plynov pomocou softvéru na správu emisií

Softvér na správu emisií od IBM® Envizi™  integruje sadu produktov, ktoré pomáhajú presne vypočítať, sledovať a vykazovať údaje o emisiách skleníkových plynov (GHG) rozsahu 1, 2 a 3 na podrobnej úrovni. Tieto produkty pomáhajú stanoviť ciele v oblasti dekarbonizácie, sledovať pokrok smerom k cieľom znižovania emisií a jasne identifikovať oblasti, na ktoré sa má zamerať vaše úsilie v oblasti znižovania emisií.

Medzi kľúčové vlastnosti celej sady produktov na riadenie emisií patria:

  • Hlásenie o všetkých skleníkových plynoch vrátane CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆, NF₃
  • Vlastné emisné faktory
  • Prevody mien a metrík
  • Vykazovanie emisií na základe trhu a miesta