Ako môže zmena klímy ovplyvniť riziko respiračných ochorení

Klimatické zmeny, ktoré sú dôsledkom ľudskej činnosti a globálneho otepľovania, výrazne ovplyvňujú globálne modely počasia. Medzi najviac postihnuté oblasti patria monzúnové vzorce, najmä v regiónoch, kde sú monzúnové dažde kľúčové pre každodenný život a poľnohospodárstvo. Zmena týchto vzorcov má mnoho následkov, vrátane významného vplyvu na verejné zdravie. Stále viac sa obávame nárastu respiračných ochorení, ktoré sú priamo spojené s meniacimi sa podmienkami prostredia. Posun v monzúnových vzorcoch výrazne ovplyvňuje zdravie respiračného systému z viacerých dôvodov.

Počas suchých období, ktoré sú výsledkom zmenených klimatických cyklov, výrazne stúpa koncentrácia prachu a iných častíc vo vzduchu. Toto zvýšenie znečistenia ovzdušia vedie k zhoršeniu respiračných stavov, ako je astma, chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) a bronchitída. Premenlivé počasie tiež uľahčuje šírenie respiračných chorôb. Napríklad po silných dažďoch môže v mokrej a vlhkej pôde rásť pleseň, ktorá zhoršuje dýchacie problémy. Stojaca voda po dažďoch tiež zvyšuje riziko chorôb ako horúčka dengue a malária, ktoré prenášajú komáre a ďalší prenášači, a tieto choroby majú silný dopad na dýchací systém.

Prevencia a adaptácia

Zavedenie systémov včasného varovania môže pomôcť komunitám pripraviť sa na extrémne poveternostné udalosti a zmierniť negatívne zdravotné účinky, ktoré spôsobujú. Tieto systémy môžu varovať pred blížiacimi sa povodňami, cyklónmi alebo dlhšími obdobiami sucha, umožňujúc tak proaktívne opatrenia.

Vývoj čistejších technológií a striktnejšie presadzovanie predpisov o kvalite ovzdušia môžu pomôcť znížiť negatívne účinky znečistenia na zdravie dýchacieho systému. Kampane zamerané na zvýšenie verejného povedomia o zdravotných rizikách spojených so zlou kvalitou ovzdušia môžu tiež spustiť zmenu správania.

Posilnenie kapacít zdravotníckych systémov na zvládnutie nárastu respiračných ochorení je nevyhnutné. Zahŕňa to širšiu dostupnosť liekov, vylepšené diagnostické nástroje a školenia pre zdravotníkov na zvládanie zdravotných problémov citlivých na klímu.

Tipy na následnú starostlivosť pri dýchacích problémoch

1. Uistite sa, že váš dom má dostatočné vetranie, aby ste zabránili rastu plesní, no vyhýbajte sa priamemu vystaveniu studenému vlhkému vzduchu.

2. Používajte odvlhčovač na udržanie optimálnej úrovne vlhkosti a zníženie rastu plesní a roztočov.

3. Počas dlhotrvajúcich dažďov, keď sa zvyšuje vlhkosť a znečistenie, zostaňte vo vnútri, aby ste minimalizovali vystavenie.

4. Vždy majte po ruke inhalátor alebo iné záchranné lieky.

5. Vyhýbajte sa stavebným zónam, kde môže byť viac prachu a znečisťujúcich látok. (Co2AI)