Komunity pre klímu: Posilnenie miestnych opatrení proti zmene klímy

Communities for Climate (C4C) je iniciatíva Európskej komisie, ktorá podporuje miestne opatrenia proti zmene klímy podporou projektov vedených komunitou. Poskytovaním finančnej, technickej a strategickej pomoci C4C podporuje inovatívne a trvalo udržateľné riešenia prispôsobené miestnym potrebám a podporuje činnosť na miestnej úrovni. Táto iniciatíva nielenže zmierňuje klimatické vplyvy, ale podporuje aj kultúru odolnosti a udržateľnosti, ktorá slúži ako model pre širšiu zmenu v celej Európe. (Viac na ec.europa.eu)