Nová brožúra zdôrazňuje spoločné úsilie EÚ o odolnosť miest a klímy

Európska komisia predstavila novú brožúru, ktorá obsahuje sériu inovatívnych projektov zameraných na dve hlavné misie EÚ: Adaptácia na zmenu klímy a Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá.

Misia klimaticky neutrálnych miest (Mission Cities) sa zameriava na transformáciu mestského prostredia na inteligentné a udržateľné. Zahŕňa spoluprácu miestnych orgánov, občanov, firiem, investorov a regionálnych i národných inštitúcií s cieľom vytvoriť do roku 2030 sto klimaticky neutrálnych a inteligentných miest.

Misia adaptácie na zmenu klímy (Climate Adaptation) sa sústredí na podporu regiónov, miest a miestnych orgánov v EÚ v ich úsilí zvýšiť odolnosť voči klimatickým zmenám. Cieľom je do roku 2030 sprevádzať najmenej 150 európskych regiónov a spoločenstiev na ceste k odolnosti voči zmenám klímy.

Brožúra zdôrazňuje niekoľko projektov, kde sa tieto misie prekrývajú, a ukazuje, ako môžu integrované prístupy viesť k efektívnejším a udržateľnejším výsledkom. Projekty v rámci Misie adaptácie na zmenu klímy zahŕňajú využívanie pokročilých IT riešení na hodnotenie a monitorovanie klimatických rizík a využitie prírodných riešení na zmiernenie klimatických vplyvov, čím sa demonštruje rozsah našej kolektívnej odpovede.

S mestami po celej Európe, ktoré čelia bezprecedentným environmentálnym výzvam, táto brožúra slúži ako kľúčový zdroj a inšpirácia pre tvorcov politík, urbanistov a komunity. Vyzýva všetky zainteresované strany k spoločnej akcii na zabezpečenie udržateľnej a odolnej budúcnosti pre všetkých. (Co2AI)