Smernica Corporate Sustainability Due Diligence (“CS3D”) prijatá Radou Európskej únie

CS3D zavádza povinnosti týkajúce sa dodržiavania ľudských práv a starostlivosti o životné prostredie v rámci vlastných operácií a hodnotových reťazcov veľkých spoločností z EÚ a mimo nej. Členské štáty EÚ majú 2 roky na začlenenie CS3D do svojej národnej legislatívy, ktorá bude platiť od roku 2027 a bude sa týkať všetkých veľkých spoločností v EÚ s viac ako 1000 zamestnancami a čistým obratom presahujúcim 450 miliónov EUR. Poistné budú aj spoločnosti mimo EÚ, ak majú čistý obrat v EÚ vyšší ako 450 miliónov EUR. Mnoho ďalších spoločností z EÚ a mimo EÚ, ktoré nepodliehajú CS3D, bude tiež ovplyvnené, ak budú súčasťou hodnotového reťazca takýchto spoločností. (L&E ​​Global, viac na lexology.com)