Tvrdíte, že je ekologický? Dokázať to!

Smernica o ekologických nárokoch je ďalším opatrením v boji EÚ proti takzvanému greenwashingu. EÚ poznamenáva, že environmentálny aspekt výrobkov je dôležitý pre spotrebiteľov a zvyšuje konkurenčnú výhodu na trhu. Z tohto dôvodu je dôležité, aby všetky environmentálne tvrdenia používané výrobcami, ako napríklad „ekologický výrobok“, „zelený výrobok“, „nulová uhlíková stopa“, „vyrobené s ohľadom na životné prostredie“, „šetrné k životnému prostrediu“ atď. ., sú dôveryhodné, porovnateľné a overiteľné. Len tak možno znížiť riziko zavádzania spotrebiteľov. (Michal Sobolewski, viac na lexology.com)