Čo znamená rekordné globálne teplo pre prekročenie limitu otepľovania 1,5 C

Globálne teploty v roku 2023 prekonali očakávania a zaznamenajú najteplejší rok v histórii , dokonca prekročili 1,5 °C v jednom z hlavných súborov údajov .  Toto oteplenie pokračovalo do roku 2024, čo znamená, že aj tento rok je na ceste k potenciálnemu prekročeniu 1,5 °C v jednom alebo viacerých súboroch údajov.

Prekročenie 1,5 C za jeden alebo dokonca dva roky nie je to isté ako prekročenie limitu 1,5 C podľa Parížskej dohody. Za cieľ sa vo všeobecnosti považuje skôr dlhodobé otepľovanie ako ročné teploty, ktoré zahŕňajú krátkodobý vplyv prirodzených výkyvov klímy, ako je El Niño.

Nedávne otepľovanie však viedlo k obnovenej diskusii o tom, či by svet mohol v blízkej dobe prekročiť limit 1,5 ° C podľa Parížskej dohody – skôr, ako vedci v oblasti klímy a Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) predtým odhadovali. (ZEKE HAUSFATHER, carbonbrief. com)