Eurofound predstavuje sociálno-ekonomické opatrenia na riešenie extrémnych poveternostných udalostí

Databáza EU PolicyWatch zhromažďuje informácie o opatreniach vlád a sociálnych partnerov na zmiernenie súčasného sociálneho a ekonomického napätia. Vzhľadom na výzvy, ktoré klimatická zmena vytvára, databáza tiež pomocou 65 konkrétnych opatrení mapuje, ako tvorcovia politiky riešia účinky extrémnych poveternostných udalostí na podniky, pracovníkov a občanov. Cieľom je informovať vlády aj sociálnych partnerov o rôznych postupoch na zmiernenie sociálno-ekonomických dopadov zmeny klímy pri zachovaní hospodárskej konkurencieschopnosti a životaschopnosti miestnych oblastí.