LIFE uľahčujúce investície do udržateľnej energie v európskych mestách

Keďže zmena klímy sa v celej Európe prejavuje rôznymi spôsobmi, od záplav po suchá, požiare a stratu prírody a biodiverzity, miestne orgány stanovujú akčné plány na zníženie spotreby energie a emisií skleníkových plynov. Tieto plány sú ambiciózne, ale ambície ich môžu dotiahnuť len tak ďaleko; často čelia finančným obmedzeniam, ktoré bránia ich realizácii. Päťročný nástroj LIFE European City Facility  (LIFE EUCF) podporuje samosprávy, miestne orgány a verejné subjekty pri premene ich akčných plánov na dôveryhodné a zrelé investičné nápady.

„Navrhnuté mestami pre mestá“ je základom programu LIFE EUCF. Bolo to súčasťou  programu  Horizont 2020 program EÚ na financovanie výskumu a inovácií od roku 2014 do roku 2020 – a financovanie programu LIFE sa začalo v roku 2021. Od roku 2020 využilo viac ako 280 inštitúcií v troch regiónoch – v severských krajinách a západnej Európe (NC&WE); stredná a východná Európa (CEE); a Južná Európa (SE) – po podaní žiadosti v posledných piatich výzvach na financovanie. Tieto výzvy sa organizujú každoročne od roku 2020, pričom v roku 2021 prebehli dve výzvy. (Viac na  cinea.ec.europa.eu)