Budovanie odolnosti prostredníctvom adaptácie na miestnej úrovni

Nástroj na podporu politiky Dohovoru primátorov spolupracoval s mestami v celej Európe, aby im pomohol implementovať opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy. Táto záverečná správa zhŕňa kľúčové poznatky z tohto dvojročného programu a ponorí sa do skúseností miest na ich ceste k posilneniu ich odolnosti voči zmene klímy  a implementácii adaptačných opatrení. (Viac na covenantofmayors-epublication.eu)