Misia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy vydáva novú správu, v ktorej uvádza pokrok a priority

Najnovšia správa misie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy odhaľuje pokrok a priority v boji proti zmene klímy. Správa o činnosti predstavuje úspešné príbehy, údaje, postrehy a inovatívne projekty misií, ktorých cieľom je podporiť regionálne a miestne orgány pri príprave na dôsledky zmeny klímy.

Od výskumu, ktorý informuje o inteligentnejších adaptačných stratégiách až po inovatívne projekty, ktoré posilňujú odolnosť našich komunít, každý úspešný príbeh podčiarkuje zásadný význam adaptácie pri konfrontácii s klimatickou krízou. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)