Stručné informácie o politike REGREEN

REGREEN, projekt Horizont 2020 financovaný EÚ o podpore prírodných riešení pre spravodlivé, zelené a zdravé mestské prechody, vytvoril 12 strategických prehľadov, ktoré syntetizujú kľúčové poznatky a odporúčania pre tvorcov politík v mestách a regiónoch, odborníkov a výskumníkov.

Stručné informácie o pravidlách na stiahnutie nájdete na webovej stránke REGREEN .