Globálne otepľovanie: aké je pravidlo 3-30-300?

V rámci boja proti globálnemu otepľovaniu sa Atény, jedno z najdusnejších európskych miest, púšťajú do veľkého projektu založeného na optimálnom rozložení vegetácie.
 Na dosiahnutie tohto cieľa chce starosta dodržiavať pravidlo „3-30-300“.
Vysvetľujeme vám túto magickú formulku, ktorá už priniesla svoje ovocie v oblasti duševného zdravia.

„Pravidlo 3-30-300 ,“  O čom to je ? „To znamená, že keď otvorím okno, musím vidieť aspoň tri stromy, že moje okolie musí byť pokryté aspoň 30 % zelene, s parkom alebo záhradou dostupnými do 300 metrov ,“ vysvetľuje. (Viac na tf1info.fr)