Pre misiu EÚ sú k dispozícii nové príležitosti pre projekty v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy so 124 miliónmi EUR

Komisia 17. apríla 2024 prijala  zmenu  pracovného programu programu Horizont Európa na roky 2023 – 2024 s cieľom mobilizovať predtým nepridelené finančné prostriedky programu Horizont Európa s cieľom zvýšiť rozpočet na rok 2024 o takmer 1,4 miliardy EUR na 7,3 miliardy EUR.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zahŕňa investíciu takmer 650 miliónov EUR do misií EÚ s cieľom umožniť  implementáciu oznámenia „Misie EÚ dva roky po: Hodnotenie pokroku a ďalší postup“, ktoré bolo prijaté 19. júla 2023. Pre misiu EÚ pre adaptáciu Zmena, uvoľnilo sa 124 miliónov eur.

V rámci Misie o prispôsobení sa zmene klímy sú teraz na  portáli financovania a verejných súťaží zverejnené nové príležitosti na podporu myšlienok o prispôsobení sa zmene klímy v rámci  pracovného programu Horizont Europe na roky 2023 – 2024 . (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)