Hodnotiaci prieskum Climate-ADAPT otvorený do 3. mája 2024

Pozývame vás, aby ste sa zúčastnili prieskumu Climate-ADAPT a jeho dvoch podstránok, Európskeho observatória pre klímu a zdravie a portálu Misie EÚ pre prispôsobenie sa zmene klímy. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 15 minút. Hodnotenie zadáva Generálne riaditeľstvo pre opatrenia v oblasti klímy a Európska environmentálna agentúra a vykonáva ho Ramboll.

Vyplňte dotazník  do 3. mája 2024.