Prispôsobenie sa zmene klímy si vyžaduje dlhodobý záväzok a komunitu v rámci programu LIFE

Klimatické zmeny sú v našich každodenných správach, od nových environmentálnych noriem, extrémnych poveternostných incidentov, šikovných nápadov a riešení a komunít, ktoré konajú. Ale tí, ktorí sú priamo zapojení do opatrení v oblasti klímy, môžu úlohu pokračovať vo svojej práci príliš cítiť zoči-voči nepriazni osudu, pomalému tempu alebo nedostatku naliehavosti.  LIFE Natur’Adapt  integroval zmenu klímy do manažmentu chránených území v Európe, aby podporil a usmernil manažérov chránených území, ktorí sú za ne zodpovední.  (Viac na cinea.ec.europa.eu)