Prispôsobenie sa zmene klímy

Prispôsobenie sa zmene klímy znamená prijatie opatrení na prípravu a prispôsobenie sa súčasným účinkom zmeny klímy, ako aj predpokladaným vplyvom v budúcnosti. Globálne emisie skleníkových plynov stále rastú. Aj keď sme sa zaviazali znížiť čisté globálne emisie do roku 2050 na nulu, koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére sa bude v nasledujúcich desaťročiach naďalej zvyšovať a priemerné globálne teploty budú stúpať.

Keď sa klíma ohreje, prinesie so sebou všetky druhy rizík. Od častejších extrémnych poveternostných udalostí, ako sú vlny horúčav, sucha alebo záplav, až po eróziu pobrežia spôsobenú stúpajúcou hladinou morí, dopady ovplyvnia každého.

Preto Komisia prijala 24. februára 2021 novú adaptačnú stratégiu EÚ. ( Viac na climate.ec.europa.eu)