Adaptácia na zmenu klímy prostredníctvom územného plánovania

Mestá a regióny stoja v čele boja proti klimatickým zmenám. Hoci majú v tejto súvislosti veľkú zodpovednosť, často im chýbajú nástroje na implementáciu riešení. Integrované energetické, klimatické a priestorové plánovanie ponúka potenciálny nástroj pre ambiciózne opatrenia v oblasti klímy.

Kľúčové poznatky