Klimatická odolnosť a prispôsobenie sa klimatickým zmenám

V našom každodennom živote nám odolnosť a adaptácia pomáhajú prekonávať veľké výzvy a premieňať problémy na efektívne riešenia.  Podobne adaptácia na zmenu klímy znamená prispôsobenie sa teplejšiemu svetu s cieľom chrániť ľudí, prírodu, našu prosperitu a spôsob života.

Kríza v oblasti klímy a biodiverzity v Európe a na celom svete je výzvou pre nás všetkých, aby sme spojili sily a konali novými a inovatívnymi spôsobmi.  Prispôsobenie sa klimatickým zmenám si vyžaduje porozumenie, plánovanie a konanie spôsobom, ktorý nielen znižuje negatívne dopady zmeny klímy, ale vytvára aj nové príležitosti stať sa bezpečnejším a odolnejším.  ( Viac na research-and-innovation.ec.europa.eu)