Hodnotenie pozemných stratégií zmierňovania emisií na dosiahnutie klimatických cieľov 2 °C

Globálne otepľovanie predstavuje významnú hrozbu pre ekosystémy, spoločnosti a ekonomiky na celom svete. V posledných desaťročiach bol stanovený cieľ medzinárodnej klimatickej politiky obmedziť globálne otepľovanie na 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami. Tým sa malo zabrániť vážnym a nezvratným vplyvom na životné prostredie. Pri dosahovaní tohto cieľa zohrávajú kľúčovú úlohu medzinárodné dohody ako Parížska dohoda a politické rámce vrátane mechanizmov oceňovania uhlíka. Rozhodnutia v oblasti klímy sú často riadené informáciami a údajmi získanými zo simulačných a modelovacích rámcov, pretože umožňujú tvorcom politík posúdiť potenciálne vplyvy rôznych politických možností, pochopiť dynamiku klimatického systému a vyhodnotiť účinnosť rôznych stratégií na zmierňovanie a adaptáciu. (National University of Singapore, viac na phys.org)